– En av 200 människor i USA har tvingats till amputation
– ”Protes” är grekiska för ”Tillägg”